• TECRÜBE ILE HIZMET FARK YARATIR
    Uzman ve güçlü ekip, garantili onarim

HIZLI ONARIM

Randevulu çal??ma sistemi ile ar?zalar?n?zda dakik ve h?zl? çözümler.

UYGUN F?YAT

Maksimum hizmet minimum ücret slogan?m?zla siz de?erli mü?terilerimizin ar?za ve montajlar?n?zda her zaman ekonomik fiyat garantisi

PARÇA GARANT?S?

Onar?mdan sonra tak?lan parçalara ve yap?lan müdahalelere hizmet garantisi

UZMAN KADRO

Alan?nda uzman ve tecrübeli kadrosu ile ar?zalar?n?z?n en h?zl? ve profesyonel ?ekilde çözüme ula?mas?.

Biz Kimiz?

Ku?adas? ilçe ve mahalleleri ba?ta televizyon olmak üzere her Televizyon(TV) ve Bilgisayar tamiri ve bak?m? üzerine  hizmet vermekteyiz. Tecrübeli ve profesyonel ekimiz ile garantili tamir ve bak?m yap?yoruz. Ayr?ca evinizin veya i? yerinizin güvenli?ini sa?layacak güvenlik kameralar?n?n kurulumu, bak?m ve onar?m?n? konular?nda da hizmet veriyoruz.

Çal??ma prensibimiz cihazlar?n?za servis talebini ald?ktan sonra ayn? günde gelip inceliyoruz, e?er yerinde tamiri mümkünse hemen yerinde tamir ediyoruz, ?ayet mümkün olmazsa en güzel ve muhafazal? ?ekle getirip atölyemiz Alternatif Elektronik’e getirip ar?zas?n? tespit ediyoruz, daha sonra sizlerle irtibata geçip ar?zay? ve onar?m ücretini size bildirdikten sonra sizin onay?n?z? al?p onar?m? ba?lat?yoruz tamiri en güzel ?ekilde sonuçland?rd?ktan sonra cihaz?n di?er bak?mlar?n? ve temizli?ini yap?p ayarlar? da tamamland?ktan sonra yeniden evinize getirip kullan?ma haz?r bir ?ekilde hizmetinize sunuyoruz.

BLOG / DUYURU

MÜ?TER? YORUMLARI

Ahmet YAŞLI

Mirza abi ve ekibine teşekkürü borç bilirim. Çok samimi ve güzel insanlar. Gözünüz kapalı eşyanızı teslim edebilirsiniz. Kimseden göremeyeceğiniz ilgiyi göreceksiniz.

Ahmet GENÇ

Söyledikleri saatte geldiler. Zamanlama süper. 2 saatte evi boşaltıp yola koyulduk. İşlerini iyi yapan ve bilen arkadaşlar. Emeklerine sağlık.

Ahmet YAŞLI

Süper bir işti, nakliyat firması süper, herkese tavsiye ederim.

Ahmet GENÇ

Ekip sağ olsun ne dediyse nasıl anlaştıysak aynen gerçekleştirdi. Eşyalarımı sorunsuz teslim ettiler. İletişim dört dörtlük ne zaman aradıysam candan bir şekilde cevap verdi.